Nieuwe Patiënten


Nieuwe patiënten die in Mortsel (2640) wonen en gedomicilieerd zijn in de volgende straten, mogen zich hier aanmelden als nieuwe patiënt. Wij bekijken uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk.

  • Molenstraat
  • Tommeltlaan
  • Oude Baan
  • Christus Koninglaan
  • Maalderijstraat

Overige nieuwe patiënten die in Mortsel (2640) binnen deze zone gedomicilieerd zijn (zie ook kaart onderaan), kunnen zich inschrijven op de wachtlijst van onze praktijk. Per uitgeschreven patiënt raadplegen wij onze wachtlijst in volgorde van aanmelding.

Woont u buiten dit gebied? Dan kunnen we u op heden niet meer inschrijven als vaste patiënt in onze praktijk en raden wij u aan een huisarts dichter bij uw woonst te zoeken. Op deze manier hopen wij het groeiende huisartsentekort in onze regio te kunnen blijven opvangen. Dit sluit ook aan bij onze visie waarbij we ons willen profileren als een wijkpraktijk (zie missie & visie).

Patiënten die buiten deze zone wonen en reeds een Globaal Medisch Dossier hebben bij Dr. Anciaux of Dr. Lembregts, kunnen uiteraard beroep op ons blijven doen.

Neem bij een eerste raadpleging steeds uw elektronische identiteitskaart, kids-ID of isi+ kaart mee.


Wachtlijst


Omwille van grote drukte hebben we een patiëntenstop. We kozen hiervoor om de kwaliteit van zorgen te kunnen blijven waarborgen binnen onze praktijk. Indien u geen vaste huisarts hebt in Mortsel en u woont binnen onderstaand gebied, kan u zich hier aanmelden voor de wachtlijst. Vul al uw gegevens zo volledig mogelijk in zoals het op uw identiteitskaart staat. Per uitgeschreven patiënt raadplegen wij onze wachtlijst in volgorde van aanmelding.


Voor dringende acute zorg kan u steeds telefonisch contact opnemen met het secretariaat op 03/448.42.10. Zij kunnen dan kijken of wij u kunnen helpen met een 1-malige noodafspraak.