Voorschriften en attesten


Voorschriften

Voorschriften en medische getuigschriften worden enkel via een consultatie afgeleverd. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch consult nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden. In de regel worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische vraag.


Attesten

Voor het invullen van allerhande attesten, maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig en inzage in het dossier.  Wij mogen alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Als u zich afvraagt of u voor het wegblijven van uw kind van school een attest nodig hebt, kunt u het beste de brochure Heb je een doktersbriefje nodig voor de school? downloaden van de website van de Vlaamse overheid. Gaat u hiervoor naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerplicht.