Onze visie


Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten, …) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.


Tijd maken

Wij vinden het belangrijk dat we kunnen tijd maken voor u tijdens een consultatie. Wij werken dan ook volledig op afspraak. Dit zorgt er niet alleen voor dat u niet uren moet wachten in onze wachtzaal, maar ook dat u, als patiënt de tijd krijgt om uw verhaal te brengen.


Wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde

Wij geloven dat wetenschap de hoeksteen vormt van goede geneeskunde. Via wetenschappelijke websites en continue bijscholing blijven wij op de hoogte van de recentste onderzoeken om u een kwalitatieve behandeling te kunnen aanbieden. Zo is het mogelijk dat wij, zelfs tijdens een consultatie, opzoeken wat de meest aangewezen behandeling voor u kan zijn.


Alles is bespreekbaar

Tussen arts en patiënt moet alles bespreekbaar zijn. Gelijk met welke vraag u komt, wij zijn steeds bereid te luisteren. Daarnaast zijn wij als arts gebonden aan het beroepsgeheim en blijft alles wat gezegd wordt binnen de muren van de praktijk.