Wachtdienst en nuttige telefoonnummers

Wachtdienst 

Wachtdienst tijdens de week

Voor dringende medische problemen buiten de openingsuren van de praktijk kan u beroep doen op de huisarts van wacht. Bel dan naar volgend telefoonnummer: 0900/10.512

Wachtdienst tijdens het weekend

Voor dringende medische problemen tijdens het weekend of feestdagen kan u na afspraak beroep doen op de HUISARTSENWACHTPOST ZORA.
Waar: GZA Campus Sint-Jozef Mortsel – Ingang via SPOED – Jordaenslei – Mortsel
Tel.: 0900/10.512

Voordat u belt, doorloop bij voorkeur eerst even de vragen via moetiknaardedokter.be


Bij levensbedreigende situaties

Bij levensbedreigende situaties belt u het Europees noodnummer: 112


Alzheimer Liga: 0800/15.225

Anonieme Alcoholisten: 025/13.23.36

Antigifcentrum: 070/24.52.45

Ambulance / brandweer: 100

Apotheek van wacht (apotheek.be): 0903/922.48

Brandwondencentrum: 022/68.62.00

Civile bescherming: 03/653.24.22

Child Focus: 116000

Contactcenter coronavirus: 0800/146.89

De dopinglijn: 078/15.35.45

De druglijn: 078/15.10.20

Diabetes infolijn: 0800/96.333

Dringende politiehulp: 101

Europees noodnummer: 112

Kankerinfo: 0800/15.800

Kankerlijn: 0800/35.445

Kinder- en jongerenfoon: 102

Liga voor mensenrechten: 092/23.07.38

Meldpunt ouderenmishandeling: 07/15.15.70

Rode Kruis Vlaanderen: 105

Sensoa - Seksualiteit, SOA's, aids: 03/238.68.68

Tabakstop: 0800/11.100

Tandarts van wacht (tandarts.be/wachtdienst): 0903/399.69

Tele-onthaal (allerlei problemen): 106

Teleblok (studenten): 0800/13.144

Vertrouwenscentrum kindermishandeling: 011/27.46.72

Vlaamse Liga tegen Kanker: 078/15.01.51

Vragen over geweld: 1712

Zelfhulpgroepen (allerlei): 016/23.65.07

Zelfmoordpreventie: 0800/321.23